TIPS Bundle

500.00

Tipid, Ipon, Palago, Saya

Pampayaman 101

(How to Grow Rich Slowly But Surely)

Ang TIPS bundle ay may dalawang bahagi:

  • TIPS na libro
  • TIPS webinar

May kasama ring bonus na eBook!

  • How to Win – Inspiring Messages from Bro. Bo Sanchez
How To Win - Inspiring Words from Bo Sanchez
How To Win – Inspiring Words from Bo Sanchez
SKU: BNDL-TIPS-TO-WIN Category:

Description

Tipid, Ipon, Palago, Saya

Pampayaman 101

(How to Grow Rich Slowly But Surely)

Ang TIPS bundle ay may dalawang bahagi:

  • TIPS na libro
  • TIPS webinar

May kasama ring bonus na eBook!

  • How to Win – Inspiring Messages from Bro. Bo Sanchez
How To Win - Inspiring Words from Bo Sanchez
How To Win – Inspiring Words from Bo Sanchez

Simple lang ang mensahe ng TIPS

Kaya mo bang  mag-

Tipid ng ₱ 33  araw-araw?

Ipunin ito ₱ 1,000 buwan-buwan at

Palaguin ito sa investment vehicle na kumikita ng 12 – 18%   taon-taon. Mag-

Saya ka dahil  ito ay magiging ₱ 1,000,000 hanggan ₱ 2,300,000 makalipas ng 20 taon.

—           Bobet & Mary Ann Prudente

Ano ba ang TIPS na webinar?

Sa ilang mga tao, mas madali maunawaan ang mga itinututo kung mag-nag-tuturo parang sa eskwela.  Ang TIPS webinar ay financial seminar kung saan itinuturo ang Tipid, Ipon, Palago at Saya.  Ito ay ginagawa sa Internet, at maaaring maka-attend ang maski sino na may Internet connection mula sa kanyang computer, o laptop, o “tablet” o “smartphone.”

Bonus FREE eBook download

 “How to Win – Inspiring Wealth Messages from Bo Sanchez”

Ito ay collection ng inspiring words at messages mula kay Bo Sanchez:

This book is written to disseminate the teaching of Bro. Bo Sanchez, and his preaching on practical wisdom. 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “TIPS Bundle”

Your email address will not be published. Required fields are marked *